Apie projektą

Talking About Language and Emotions at Home


Tikslas
TALES@home projektu ketiname padėti daugiakalbėms šeimoms kurti palankią atmosferą kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei. Užsibrėžtam tikslui pasiekti kuriame inovatyvią mobiliąją aplikaciją, leidžiančią tėvams ir vaikams fiksuoti su kalbų vartosena šeimoje susijusias emocijas. Tai turėtų padėti formuoti ir stiprinti pozityvias šeimos narių emocijas bei nuostatas, skatinti kalbų mokymąsi  ir tokiu būdu prisidėti prie šeimos gerovės kūrimo ir socialinės įtraukties didinimo.

Uždaviniai

Tikslinės grupės

Projekto nauda daugiakalbėms šeimoms:

Kuriami produktai

Numatomi rezultatai

Metodika
Įgyvendindami projektą, taikome į vartotoją orientuoto dizaino požiūrį, nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios glaudžiai bendradarbiaujame su daugiakalbių šeimų atstovais bei atitinkamų sričių specialistais.